Kungsörs Grus AB
  Kungsörs Grus AB är medlem i branschorganisationen SBMI
(Sveriges Bergmaterialindustri) och har under många år varit produkt-certifierade via BBC (Betong och Ballast Certifiering AB), som är ett fristående certifierings- och kontrollorgan för tillverkare av betong och krossprodukter.

Vi levererar grus och bergmaterial till betong- och betongelement-industrin, kommuner, vägsamfälligheter, lantbruk och entreprenörer. Våra produkter används bl a för att tillverka betong, bygga vägar och järnvägar, underhålla vägar bl a grusvägar , bygga hus och industrier , halkbekämpning, bygga och underhålla ridbanor och paddockar .
Kungsörs Grus AB
Webbdesign: KH Design Studio