Pris och produktlista
berg-/ grusmaterial
Kungsörs Grus AB
Tillbaka till start

Gäller fr o m 2024-05-01

Ungefärlig volymvikt

Produkt och dimension

Fritt lastat i....  

Pristillägg

   
Nytorpsberget

Ordertelefon
0227-105 10
Hamre Arboga
1)
Ordertelefon
0227-105 10
Skatter och
avgifter
Grupp B - Naturmaterial - sorterat åsgrusmaterial
1 ,6 N

Singel 12/25 mm

x

 

x

 
Grupp C - Samkrossmaterial - Krossat åsgrusmaterial och berg

1,5 NK

Stenmjöl 0/6 mm

x

x
Grupp D - Krossmaterial - Krossat bergmaterial

1,5 K
1,5 K
1,6 K
1,6 K
1,6 K
1,6 K
1,6 K
1,7 K
1,8 K
1,4 K
1,4 K
1,4 K
1,4 K
1,4 K
1,6 K

Stenmjöl 0/8 mm okub
Kub. Stenmjöl 0/3 mm
Väggrus 0/18 mm (steg 1)
Väggrus 0/18 mm (steg 2)
Bärlager 0/32 mm
Förstärkningslager 0/70 mm
Förstärkningslager 0/90 mm
Förstärkningslager 0/150 mm
Sprängsten
Kub Makadam 3/6 mm ladan
Kub Makadam 3/6 mm
Kub Makadam 14/25 mm
Makadam 14/25 mm okub
Makadam 8/16 mm okub
Makadam 70/150 mm

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Grupp E - Moränmaterial - osorterat
1,7 N
Moränmassor
enl. separat offert
N = Natur-/åsgrusmaterial, osorterat eller sorterat, NK= Krossat natur-/åsgrusmaterial, med eller utan inblandning av berg.
K= Helt krossat material.
Produkterna är certifierade enligt
EN 12620 och EN 13242.
1= Ej kontinuerlig utlastning. Var vänlig ring 0227-105 10 för överrenskommelse om tid för utlastning.

På samtliga priser tillkommer gällande moms.
Vi reserverar oss för att vissa produkter kan vara slutsålda. Vi reserverar oss även för ändring av
skatter eller statliga avgifter, utanför vår kontroll, som direkt påverkar vårt leveranspris.

 

Order: Kungsörs Grus AB 0227-105 10

www.kungsorsgrus.se

Priserna gäller fritt lastat på bil kr/ton exkl. moms, täkt/miljöavgift och grusskatt.

Pristillägg


Vintertillägg 1/12 - 15/4 .........5:00

Om lossning ej kunnat avslutas inom 15 minuter räknad från bilens ankomst till lossningsplatsen
debiteras för tid därutöver 15,00 kr/minut.

Av staten påförd, vid varje tillfälle gällande täkt/miljöavgift, grusskatt samt moms tillkommer.

Villkor beskattning
Grusskatt uttages fr o m 2023-01-01 med 22:-/ton för grupp B. För grupp C uttages
11 :-/ton beroende på blandningen mellan åsgrus och berg. För grupp D och E uttages
ej grusskatt. Täkt- och miljöavgift uttages för samtliga grupper med 0:50 kr/ton.

 

Övriga upplysningar


Ordertelefon Kungsörs Grus AB 0227-105 10


Hamre bergtäkt, i Arboga
Produktionsplatsen är ej kontinuerligt bemannad, ring därför alltid 0227-105 10 före avhämtning.

Enhetspris
Enhetspris enaxlad personbilskärra max 1000kg (inkl moms) .......375:-
Enhetspris enaxlad personbilskärra max 1000kg Ärtsingel 8/16 natur (inkl moms) .......570:-
Enhetspris enaxlad personbilskärra max 1000kg Leksand (inkl moms) .......570:-

Fordonsvägning
Vägning utan samband med leverans, per vägning (inkl moms) ........80:-

Reservation
Reservation för att det viss tid kan vara brist eller begränsad tillgång på vissa fraktioner
samt att viss avvikelse från i prislistan angivna standardfraktioner kan förkomma.

Uppgivna volymvikter är ungefärliga.


Betalningsvillkor
15 dagar netto


För samtliga leveranser gäller Branschspecifika tillägg till ABM 07 för leverans av ballast
ABM 07 - BALLAST
 
www.kungsorsgrus.se